Beschikbaarheid & Prijzen bekijken?

AVG privacy regels

AVG privacy regels Vakantiehuis de Nachtegaal
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onderstaande verklaring willen wij u graag op de hoogte stellen van onze privacy regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Vakantiehuis de Nachtegaal verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt.
Van de persoon die het vakantiehuis boekt voor en namens een gezelschap worden onderstaande gegevens gevraagd.

• Achternaam en voorletter van de contactpersoon
• Adres gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Waarom we gegevens nodig hebben:
Vakantiehuis de Nachtegaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over het afstemmen van uw reservering en/of onze diensten;
• Vakantiehuis de nachtegaal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het afdragen van de toeristenbelasting.

Hoe lang we gegevens bewaren:
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat zal nooit langer zijn dan één jaar.

Delen met anderen:
Vakantiehuis de Nachtegaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
Vakantiehuis de Nachtegaal respecteert de privacy van bezoekers van onze website. Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De website maakt gebruik van cookies maar alleen voor de technische werking van de website en niet om gebruikers te tracken.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vakantiehuisdenachtegaal.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Vakantiehuis de Nachtegaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:
Vakantiehuis de Nachtegaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vakantiehuisdenachtegaal.nl.